WE CARE

2023 är Social Eatertainment Group vänföretag med Stockholm Stadsmission

Nu när ekonomin försämras blir det extra tufft för barnen som lever i utanförskap. Barnfamiljer som lever i social utsatthet har små eller inga ekonomiska marginaler alls.

Under julen blir utanförskapet extra påtagligt. Det finns inte pengar över till vare sig julklappar, julmat eller några aktiviteter på jullovet och högtiden förknippas med oro och ensamhet i stället för glädje och gemenskap.

Stockholms Stadsmission erbjuder ett alternativ och en jul där utanförskap ersätts av gemenskap. Vi delar ut julklappar, presentkort att handla julmat för och ordnar julfiranden, aktiviteter och utflykter, så att fler barn får en bättre julledighet.

Stockholms Stadsmission

I jul kämpar vi för de som kämpar.

Läs mer om Stockholms stadsmission och deras arbete.

 

2023 Social Eatertainment Group support Stockholm city mission (Stockholm Stadsmission)

Now when the economy is worsening the situation becomes especially severe for children living in alienation. Families living in social exclusion have small or no margins at all.

During Christmas their alienation becomes even more noticeable. With no money left over for neither gifts, food or activities, Christmas is associated with worries and loneliness rather than joy and community.

Stockholms Stadsmission offers the chance to celebrate a Christmas where exclusion is replaced by togetherness. We hand out presents and gift cards for food as well as arrange Christmas celebrations, activities and outings, so that more kids get to experience a joyful holiday.

Stockholms Stadsmission

This Christmas we fight for those who fight.

 Read more about Stockholms stadsmission and their work.